XXXVI. ČERVEŇANSKÉHO DNI 2016

//, Kongresy/XXXVI. ČERVEŇANSKÉHO DNI 2016

XXXVI. ČERVEŇANSKÉHO DNI 2016

Zúčastníme sa 10. – 11. 3. 2016, KDE: tradične v priestoroch hotela Holiday Inn v Bratislave

Národný kongres Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou.

National congress of Slovak orthopeadic and traumatologic society with international participation

XXXVI. ČERVEŇANSKÉHO DNI 2016 uniquemedical stanok

XXXVI. ČERVEŇANSKÉHO DNI 2016 uniquemedical stánok

 

2018-04-04T11:25:39+01:00