XXIX. Slovensko-Poľské Vojtekove-Rudnikove dni

//, Kongresy/XXIX. Slovensko-Poľské Vojtekove-Rudnikove dni

XXIX. Slovensko-Poľské Vojtekove-Rudnikove dni

XXIX. SLOVENSKO-POĽSKÉ VOJTEKOVE-RUDNIKOVE DNI DETSKEJ PNEUMOFTIZEOLÓGIE A IMUNOALERGOLÓGIE

↑oficiálny link a prihlasovanie, klikni na text vyššie↑

Kongres ktoreho sa naša spoločnosť zúčastní ako vystavovatelia

6.10.2016 – 8.10.2016
Hotel Atrium, Nový Smokovec, Slovensko

ČASOVÝ PLÁN KONFERENCIE

Štvrtok 6.10.2016
10.00 – 14.00
registrácia
11.30 – 13.00
obed
13.00 – 13.30
otvorenie konferencie
Ing. Miroslava Kolcúnová, MPH
, otvorenie, príhovor prezidentky konferencie
Dr n.med. Joachim Buchwald
, príhovor viceprezidenta konferencie, odovzdanie
ocenení „Jan Rudnik in Memoriam“
Ing. Ján Mokoš
– príhovor primátora mesta Vysoké Tatry
prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
, príhovor hlavného odborníka MZ SR
pre pediatriu
doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.
, mim. prof., príhovor prezidenta Slovenskej
pediatrickej spoločnosti
13.30 – 17.15
odborný program
18.30
spoločenský večer s recepciou
Piatok 7.10.2016
08.30 – 14.00
registrácia
09.00 – 12.00
odborný program
12.00 – 13.00
obed
13.00 – 17.00
odborný program
18.30
spoločenský večer s recepciou
Sobota 8.10.2016
09.00 – 10.00
registrácia
09.00 – 10.45
odborný program
11.00
ukončenie konferencie
2018-04-04T11:25:39+01:00