UD-102018-01-08T09:30:58+00:00

Project Description

Precízny analyzátor moču s digitálnou akvizíciou obrazu. Integrovateľný s ostatnými zariadeniami UN-série za účelom bezproblémovej komplexnej analýzy.

Plne automatický digitálny obrazový analyzátor častíc v moči

UD-10 dopĺňa UN-sériu o zachytávanie obrazu častíc v močových vzorkách. Abnormálne výsledky z predchádzajúcej chemickej a sedimentačnej analýzy je možné potvrdiť plne automaticky.

Častice môžu byť klasifikované do 8 rôznych tried v závislosti na ich veľkosti. Obrázky poskytujú detailný pohľad na tieto častice bez potreby mikroskopie alebo vykonania manuálnej sedimentácie. Celý pracovný postup môže byť tak automatizovaný.

Obrázky častíc z UD-10 umožňujú rozlišovanie abnormálnych a nejasných výsledkov. Vďaka nastavovaniu individuálnych pravidiel v rámci systému U-WAM (Urinanalysis Work Area Information Management System), môžete modifikovať pracovný postup tak aby spĺňal Vaše požiadavky.

Project Details

Tags:

Vyžiadať katalóg