UC-35002018-01-08T09:30:30+00:00

Project Description

Rýchly a plne automatický chemický analyzátor moču. Jednoduchý na ovládanie, dokonca s vyhodnocovaním obsahu mikroalbumínu a kreatinínu.

  • Farebný CMOS obrazový snímač
  • Rýchle a veľmi presné meranie
  • Rozoznáva červené krvinky od voľného hemoglobínu
  • Dva rôzne druhy testovacích pásikov
  • Mikroalbumínový a kreatinínový test spolu na jednom pásiku

Plne automatický chemický analyzátor moču

Nový UC-3500 je plne automatický chemický analyzátor moču s veľmi vysokou hodnotou v klinickej praxi.

Vzorkový materiál je uložený na jednotlivé políčka testovacieho pásika. Celá sekvencia, počnúc prípravou vzorky, pokračujúc farebným porovnaním až po získanie finálnych výsledkov je plne automatická. Okrem 5 systémových parametrov, je tu ďalších 11 parametrov na pásikoch, vrátane mikroalbumínu a kreatinínu.

Vďaka modernému CMOS senzoru, zariadenie bez komplikácií rozlišuje abnormálne farebné rozdiely medzi červenými krvinkami a hemoglobínom. Refraktometria poskytuje presné údaje o špecifickej hmotnosti a zakalenosti vzoriek.

Analyzátor je schopný spracovať 276 vzoriek za hodinu.

 

Project Details

Tags:

Vyžiadať katalóg