SPORT™ Operačný systém

//SPORT™ Operačný systém
SPORT™ Operačný systém2018-04-04T11:25:42+00:00

Project Description

Benefity:
SPORT™ operačný systém je vyvíjaný s cieľom poskytovať viac výhod pre pacientov, chirurgov a nemocnice.

start_robot_

Pre pacientov:
• Rýchlejšie zotavenie
• Kratší čas potrebný na hospitalizáciu
• Menšia bolestivoť
• Menej a menšie jazvy
• Redukcia rizika infekcie
• Menšia strata krvi

Pre chirurgov:
• Vylepšená 3D vizualizácia
• Lepšia obratnosť a angulácia nástrojov
• Vylepšená presnosť
• Vylepšená ergonómia

Pre nemocnice:
• Redukcia dĺžky hospitalizácie pacienta
• Vyššia spokojnosť pacientov
• Vylepšená ergonómia poskytuje možnosť kariérneho rastu chirurgov
• Zvýšené používanie miniinvazívnych chirurgických techník

operacie_robot

Porovnanie s robotickým systémom da Vinci:
• Nízka hmotnosť operačného a ovládacieho panelu
• Plne mobilné jednotky umožňujúce prevoz robotického systému medzi operačnými sálami
• Jednoportová operácia
• Automatický zoom, ostrenie a pohyb kamerovej časti systému podľa polohy inštrumentov
• Inštrumenty nie sú obmedzené určeným počtom použití ako pri da Vinci systéme
• Možnosť používania inštrumentov pokým nepríde k opotrebeniu inštrumentu
• Osemsmerová voľnosť v pohybe inštrumentov
• Obsahuje flat 3D panel, pri ktorom lekár nemusí byť naklonený nad ovládacím modulom ako v prípade robotického systému da Vinci

Porovnanie invazívnosti chirurgických zákrokov:

titan-single-port

Project Details

Tags:

Vyžiadať katalóg