card(X)plore EKG a TLAK v jednom

//, Tlakové holtre/card(X)plore EKG a TLAK v jednom
card(X)plore EKG a TLAK v jednom2019-05-13T14:32:16+00:00

Project Description

card(X)plore kombinovaný 24-hodinový tlakový a EKG holter

Pre komplexnejšiu analýzu kardiovaskulárnych rizík

card(X)plore poskytuje komplexný obraz o spojitosti medzi hypertenziou a kardiovaskulárnymi ochoreniami. Kombinuje 24-hodinový tlakový monitoring so záznamom EKG a aktigrafiou.

Prečo si vybrať card(X)plore, prenosné mini kardiologické laboratórium

Meditech card(X)plore zlučuje viacero funkcií do jediného zariadenia

  1. 24-hodinový monitoring krvného tlaku

Detailné informácie o systolickom a diastolickom tlaku, pulzovej frekvencii, priemernom arteriálnom tlaku, rannom náraste, nočnom poklese, zaťažení hypertenziou, hypertenznom časovom indexe a maskovanej hypertenzii.

V dnešnej dobe sa 24-hodinový monitoring krvného tlaku využíva stále viac, pretože poskytuje detailnejšie informácie ako konvenčné meranie. Monitor vykonáva merania celý deň, aj v noci.

  1. 3-kanálový EKG holter

Automatická kompletná EKG anotácia, HRV v časovej aj frekvenčnej doméne, QT, ST a PQ analýza, analýza arytmie, detekcia pacemakeru, detekcia udalostí ECG, detekcia QRS s 99,9% presnosťou.

EKG holter poskytuje informácie skryté pri bežnom EKG vyšetrení a rozširuje EKG záznam o automatickú editovateľnú podrobnú analýzu.

  1. Aktigrafia

Aktigrafia je potrebná pre určenie polohy tela a úrovne fyzickej aktivity, pretože niektoré poruchy rytmu sa dejú iba pri určitých aktivitách, napríklad v spánku.

  1. Rýchla identifikácia prekročenia limitných hodnôt pomocou dodatočných meraní
  2. Kompletný softwarový balík CardioVisions

 

Parametre card(X)plore
pamäť do 51 hod. záznamu (600 meraní)
pamäťové médium SD karta
aktigraf 2 osi, +2g, 10 Hz vzorkovanie, citlivosť 0,01g
počet EKG kanálov 3 kanály (7-zvodový pacientsky kábel)
rozsah merania 30 – 260 mmHg, 40 – 200 bpm
presnosť merania + 3 mmHg (alebo 2%)
ovládanie na zariadení 2 tlačidlá
vzorkovanie, rozlíšenie prevodu 600 Hz, 12 bit
vzorkovacia frekvencia záznamu 150 / 300 Hz
komunikačné rozhranie USB optické rozhranie
rozmery 124 x 82 x 33,5 mm
hmotnosť 250 g

 

Project Details

Tags:

Vyžiadať katalóg