AMULET Innovality

AMULET Innovality2019-05-29T09:18:55+00:00

Project Description

RTG DRm systém FUJIFILM AMULET Innovality

 

FUJIFILM AMULET Innovality je jediný digitálny mamograf na svete, ktorý v sebe spája tri detekčné metódy: 2D mamografiu, Fujifilm 3D mamografiu a mamografickú tomosyntézu.

Úplne nová koncepcia jedinečného detektora HCP (Hexagonal Close Pattern) vyvinutým na báze amorfného selénia spoločnosťou Fujifilm, umožňuje používať tento prístroj s ešte menšou radiačnou záťažou a vyššou presnosťou (vyššie DQE, nižší šum). Veľkosť výstupného bodu je 50µm. Vďaka inteligentnému i-AEC, ktoré automaticky nastavuje najlepšie expozičné parametre, je expozícia prsníkov s implantátmi diagnosticky presná bez nutnosti manuálnych úprav či opakovania.

Tento prístroj je navrhnutý tak, aby minimalizoval čas vyšetrenia a maximalizoval pohodlie pacienta. Materiály konštrukcie, ktorých sa pacient dotýka, sú navrhnuté tak aby sa na dotyk podobali ľudskej koži a tým pomáhajú pacientom lepšie sa vyrovnať so stresom, ktorý tieto vyšetrenia prinášajú. Navodeniu príjemnej atmosféry napomáha intímne osvetlenie prístroja a je možné zvoliť si niektorý z atraktívnych vzorov pre vytvorenie pocitu pohody a zmenšeniu stresu pacienta.

Kvalitný workflow a spoľahlivý hardware umožňuje rýchlu a správnu diagnostiku. Samozrejmosťou je DICOM kompatibilita a zobrazenie/zaznamenávanie expozičných parametrov. Akvizičná stanica používa identické grafické rozhranie ako ostatné FCR a FDR produkty, môže automaticky zobrazovať sériu 2 alebo 4 snímok na obrazovke. Mamograf AMULET Innovality, ktorý je predmetom tejto ponuky obsahuje prípravu pre stereotaktickú jednotku a je pred pripravený pre pripojenie na 3D mamografiu! Súčasťou riešenia je aj pripojenie na PACS a príprava prepojenia s NIS.

 

Kľúčové vlastnosti digitálneho mamografu Fujifilm AMULET Innovality:

 • unikátna technológia (Direct Optical Switching Technology) detektora na báze amorfného selénia so zlatou elektródou. Konverzia rtg žiarenia je priama = priamo na elektrický signál.
 • topografia detektora je odlišná od konvenčných (konkurenčných) detektorov – neobsahuje spínacie tranzistory a dátové vodiče medzi jednotlivými „pixelmi“ = čo umožňuje jeho vysoké rozlíšenie a rapídne znížený šum!
 • veľkosť výstupného bodu 50μm (to je o 30% menej ako najlepšia konkurencia), ktorý Vám zabezpečí najviac detailov diagnostikovaného obrazu.
 • vďaka vysokej citlivosti sú dávky vyžiarené pri expozícii veľmi nízke
 • na film treba žiariť o viac ako 50% viac ako na mamografický detektor Fujifilm
 • efektívna veľkosť obrazu až 4728×5928 pixelov na ploche 23,64 x 29,64 cm
 • náklon mamografiu do oboch smerov v rozsahu +-180°
 • interval medzi jednotlivými expozíciami je 15 sekúnd
 • stereotaktická jednotka (umožňuje „cielenie“ v 50 μm alebo 100 μm móde)
 • príprava na budúci upgrade pre mamografiu s kontrastom
 • príprava na 3D mamografiu
 • príprava na mamografickú tomosyntézu

 

Project Details

Categories:

Tags:

Vyžiadať katalóg