Sysmex

Spoločnosť Sysmex vznikla v roku 1968 v Japonsku a odvtedy pokračuje v tradícii odkazov svojich zakladateľov: vyvíja a vyrába moderné inovatívne produkty v oblasti laboratórnej diagnostiky. Názov Sysmex vznikol spojením niekoľkých slov a voľne by sa dal vyjadriť ako trvalá snaha o systematický prístup v medicíne (systematic medicine), konkrétne v diagnostike najrôznejších ochorení, pričom X na konci značí neobmedzené možnosti rozvoja a túžbu dosiahnuť dokonalosť – excellence – v danom odbore.