7. česko-slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku

//, Kongresy/7. česko-slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku

7. česko-slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku

Podujatie sa uskutoční v dňoch 6. až 8. septembra 2017 v novovybudovaných priestoroch Aula Magna Jesseniovej lekárskej fakulty UK. Kongres je o to dôležitejší, že je súčasne 7. spoločným Česko–slovenským kongresom a 79. kongresom Českej ORL spoločnosti.

Kedy?
Web kongresu

Unique Medical predstaví  svoje portfólio produktov na podujati

LETÁK
Miesto Kongresu
  • Aula Magna Jesseniovej lekárskej fakulty UK
  • BIOMED centrum Jesseniovej lekárskej fakulty UK
  • Kompetenčné centrum Jesseniovej lekárskej fakulty UK
    MARTIN
2018-04-04T11:25:38+01:00