46. Galandove dni Martin

///46. Galandove dni Martin

46. Galandove dni Martin

MIESTO KONANIA
Aula Magna, JLF UK v Martine, Malá Hora 4A, Martin
Ošetrovateľská sekcia
Ústav ošetrovateľstva JLF UK, Malá Hora 5, Martin

ORGANIZAČNÝ VÝBOR
prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.
MUDr. Peter Ďurdík, PhD.
MUDr. Jaroslav Fábry, PhD.
MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD.
doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.
doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA
Bc. Elena Kurhajcová
doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.

HLAVNÉ TÉMY KONFERENCIE
NOVÉ TRENDY V PEDIATRII
VRODENÉ PORUCHY IMUNITY V PEDIATRICKEJ PRAXI
GENETICKÉ SYNDRÓMY V DETSKEJ ENDOKRINOLÓGII
PEDIATRICKÁ NEFROLÓGIA
DORASTOVÉ LEKÁRSTVO
OČKOVANIE
SPÁNKOVÁ MEDICÍNA
PEDIATRICKÉ OŠETROVATEĽSTVO

2018-04-04T11:25:39+01:00